Om oss

Pinsevennenes Fellesarbeid i Telemark (PFT) er en forening som organiserer fellesarbeidet for pinsemenighetene i Telemark.

Det største arbeidet vårt er leirarbeidet. Vi arrangerer mange leirer for forskjellige aldersgrupper, både vinter, vår, sommer og høst.

Ellers er det årlige Telemarkstevnet et stort felles arrangement.
Vi arrangerer også LED-regional, som er en lederdag der vi viderefører temaer fra LED-nasjonalt, som arrangeres sentralt i pinsebevegelsen i februar hvert år.

Styreleder og kontaktperson for PFT:
Rolf Inge Johansen
Telefon: 906 88 731
E.post: roi-joha@online.no

Kasserer for PFT er:
Toril T. Kjendal.
Telefon: 915 59 205
E.post: toril.kjendal@gmail.com