Ten-leirer

tenDu som er i ungdomsskole eller videregåendealder er hjertelig velkommen til å være med på våre Tenleirer!
Pinsemenighetene i Telemark arrangerer Tenleirer i Høstferien og Vinterferien. I tillegg er det eget opplegg for ungdommer under Telemarkstevnet 3. uken i juli. Vi håper du blir med på våre leirer fremover!

Neste tenleir blir 4. – 8. oktober 2019

Sett av dagene: Mere info kommer