Ten-leirer

tenDu som er i ungdomsskole eller videregåendealder er hjertelig velkommen til å være med på våre Tenleirer!
Pinsemenighetene i Telemark arrangerer Tenleirer i Høstferien og Vinterferien. I tillegg er det eget opplegg for ungdommer under Telemarkstevnet 3. uken i juli. Vi håper du blir med på våre leirer fremover!

 

Tenleiren i vinterferien 2021 er avlyst p.g.a. corona-situasjonen