Om oss

Pinsevennenes Fellesarbeid i Telemark (PFT) er en forening som organiserer fellesarbeidet for pinsemenighetene i Telemark.

Det største arbeidet vårt er leirarbeidet. Vi arrangerer mange leirer for forskjellige aldersgrupper, både vinter, vår, sommer og høst. Et eget leirteam jobber med planlegging og gjennomføring av leirene.

Ellers er det årlige TELEMARKSTEVNET et stort felles arrangement.
PFT arrangerer også LEDERFORUM, som er en samling for ledere i Pinsemenighetene. Disse samlingene er på formiddger ca. 4 ganger i året.

Styreleder og kontaktperson for PFT:
Rolf Inge Johansen
Telefon: 906 88 731
E.post: roi-joha@online.no

Kasserer for PFT er:
Toril T. Kjendal.
Telefon: 915 59 205
E.post: toril.kjendal@gmail.com

Leder for leirteamet er:
Henrik Edgren Hansen
Telefon: 414 76 628
E.post: henrik.edgren.hansen@hotmail.com

Hannah Waskaas Lien
Telefon: 406 04 777
E.post: hannah@oneway.no